Arondările și responsabilii cercurilor pedagogice, la disciplinele Informatică și TIC, pentru anul școlar 2023-2024