REPERE METODOLOGICE PENTRU APLICAREA CURRICULUMULUI LA CLASA a XI-a ÎN ANUL ȘCOLAR 2023-2024 – DISCIPLINA INFORMATICĂ ȘI TIC

Reperele metodologice reprezintă materiale de sprijin având titlu de recomandare, fără a reprezenta o abordare exhaustivă sau prescriptivă/obligatorie. Fiecare profesor va reflecta asupra propriului demers, în vederea stabilirii acțiunilor necesare pentru planificarea, proiectarea și desfășurarea procesului didactic în anul școlar 2023-2024.

REPERE_METODOLOGICE_INFORMATICA_2023_2024_CLS_XI.pdf (edu.ro)

REPERE METODOLOGICE PENTRU APLICAREA CURRICULUMULUI LA CLASA A XI-A, ÎN ANUL ȘCOLAR 2023-2024 (edu.ro)