Consfătuirea profesorilor de Informatică/TIC din județul Botoșani 2023