Activitatea la cercurile pedagogice la disciplina FIZICĂ, an școlar 2021-2022