Repere metodologice pentru aplicarea curriculumului la clasa a IX-a, FIZICĂ, an școlar 2021/2022