PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ PRIVIND ELABORAREA ȘI APROBAREA/AVIZAREA PROGRAMELOR ȘCOLARE PENTRU DISCIPLINELE OPȚIONALE