Tabel nominal cu elevii calificați la etapa națională a Olimpiadei Naționale a Sportului Școlar anul școlar 2021-2022