Regulament specific pentru organizarea concursurilor pe meserii pentru învățământul profesional