Tabel nominal cu elevii calificați la etapa națională a Olimpiadei de Chimie_2022