Consfătuire_Repere metodologice pentru consolidarea achiziţiilor din anul şcolar 2019-2020