Ordin 5924/6.11.2020

ORDIN nr. 5924 din 3 noiembrie 2020 pentru suspendarea prevederilor Ordinului ministrului
educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 3.035/2012 privind aprobarea Metodologiei cadru
de organizare şi desfăşurare a competiţiilor şcolare şi a Regulamentului de organizare
a activităţilor cuprinse în calendarul activităţilor educative, şcolare şi extraşcolare

Ordin 5924 din 6 nov 2020