Inscrierea in programul A doua șansă

Înscrierea în programul școlar „A Doua Șansă”

Pentru inscrierea în cadrul programului A DOUA ȘANSĂ, se pot depune dosarele de înscriere de două ori pe an, respectiv  15 septembrie și 30 ianuarie, la secretariatul unei unități de învățămant de tip gimnazial ori liceu cu profil tehnic și profesioanal. Înscrierea în programul școlar „A Doua Șansă” este gratuită. Se pot înscrie la cursuri toate persoanele care se încadrează în condițiile prevăzute de metodologia programului.

Nivel primar

La nivelul primar se pot înscrie toate persoanele care:

 • au depășit cu cel puțin 4 ani vârsta de școlarizare și nu au absolvit învățământul primar până la vârsta de 15 ani
 • au depășit cu cel puțin 4 ani vârsta de școlarizare corespunzătoare învățământului primar;
 • nu au parcurs nici o clasă din învățământul primar;
 • au finalizat doar una din clasele a I-a, a II-a sau a III-a;

Persoanele care au finalizat deja o clasă de la nivelul primar, se vor putea înscrie în cadrul programului în clasa următoare celei finalizate înainte (ex: cei care au finalizat clasa a II-a se vor înscrie în clasa a III-a).

Nivelul secundar inferior

La nivelul secundar inferior se pot înscrie toate persoanele care:

 • au depășit cu cel puțin 4 ani vârsta de școlarizare și nu au absolvit ciclul gimnazial/ciclul inferior până la vârsta de 19 ani
 • au depășit vârsta de 14 ani și au absolvit ciclul primar;
 • au absolvit una din clasele corespunzătoare învățământului gimnazial (a V-a, a VI-a, a VII-a);
 • au abandonat pe parcurs și au depășit vârsta maximă legală pentru reînscrierea în învățământul gimnazial, cursuri de zi.

Pentru toate nivelurile de studiu, înscrierea se face pe baza unui interviu și a dosarului de înscriere.

Conținutul dosarului de înscriere

 • Nivelul Primar:
 1. cerere de înscriere;
 2. certificatul de naștere în copie și în original; în cazul inexistenței documentelor de naștere, o adeverință eliberată de autoritățile locale;
 3. certificatul de căsătorie, dacă este cazul, în copie și în original;
 4. actul de identitate, în copie și în original;
 5. acte doveditoare privind stadiul de pregătire la momentul înscrierii (foaie matricolă sau adeverințe de studiu/de absolvire a claselor parcurse – a I-a, a II-a, a III-a);
 6. fișa medicală; în cazul inexistenței documentului, fișele vor fi alcătuite ulterior înscrierii;
 7. adeverință de serviciu, dacă este cazul.
 • Nivelul Secundar Inferior:
 1. cererea de înscriere (cuprinde și opțiunile pentru calificările profesionale aprobate conform legislației în vigoare);
 2. certificatul de naștere în copie și în original;
 3. certificatul de căsătorie, dacă este cazul, în copie și în original;
 4. actul de identitate, în copie și în original;
 5. acte doveditoare privind absolvirea învățământului primar și stadiul de pregătire la momentul înscrierii (foaie matricolă sau adeverințe de studiu/de absolvire a claselor parcurse – V, VI, VII);
 6. fișa medicală; în cazul inexistenței documentului, fișele vor fi alcătuite ulterior înscrierii;
 7. adeverință de serviciu, dacă este cazul.