Statistica privind numărul elevilor aparținând minorității rrome, an școlar 2020-2021