Consiliul Consultativ- învățământ minorități, an școlar 2020-2021