Procedura operaţională privind evaluarea activității manageriale a directorilor și directorilor adjuncți din unitățile de învățământ preuniversitar de stat din județul Botoșani – Anul școlar 2020-2021