» » »

O.M.E.C.T.S. 5.553/2011

O.M.E.C.T.S 5553/2011 – ORDIN pentru aprobarea Metodologiei privind echivalarea pe baza ECTS/SECT a învăţământului universitar de
scurtă durată, realizat prin colegiul cu durata de 3 ani sau institutul pedagogic cu durată de 3 ani, cu ciclul I
de studii universitare de licenţă, pentru cadrele didactice din învăţământul preuniversitar

OM 5553

Met 5553