» » »

O.M.E. 3713/21.04.2021 pentru modificarea și completarea Metodologiei privind formarea continuă a personalului din învățământul preuniversitar, aprobată prin O.M.E.CT.S. 5.561/2011