» » » »

OMEC 5558/2020 – aprobarea Calendarului de organizare şi desfăşurare a examenului naţional de definitivare în învăţământ în anul şcolar 2020-2021