» » »

PROCEDURA DE SISTEM PRIVIND ADMITEREA ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PROFESIONAL DE STAT ȘI ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL DUAL DE STAT PE LOCURILE SPECIALE ALOCATE ELEVILOR DE ETNIE ROMĂ ȘI PE LOCURILE DISTINCT ALOCATE ELEVILOR CU CES, ÎN ANUL ȘCOLAR 2023-2024