» » » »

OMEC 5460/2020 privind Atestatul de competență lingvistică

OMEC nr. 5460/2020 pentru aprobarea metodologiei de organizare și desfășurare a examenului pentru obținerea atestatului de competență lingvistică pentru absolvenții claselor cu studiu intensiv și bilingv al unei limbi moderne și pentru absolvenții claselor cu predare în limbile minorităților, precum și a atestatului pentru predarea unei limbi monerne la clase/grupe din învățământul preșcolar și primar de către absolvenții claselor cu profil pedagogic, specializarea învățător-educatoare

OMEC 5460 Atestat de competență lingvistica